แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล 68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ทาสีอาคาร) เขียนโดย กลุ่มบริหารงบประมาณ 48
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ(ทาสีอาคาร) เขียนโดย กลุ่มบริหารงบประมาณ 72
ร่างประกาศ-ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ(ทาสีอาคาร) เขียนโดย กลุ่มบริหารงบประมาณ 74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย กลุ่มบริหารงบประมาณ 77
ประกาศ-ประกวดราคาจ้างเสริมโครงหลังคา เขียนโดย กลุ่มบริหารงบประมาณ 81
ร่างประกาศ-ประกวดราคาจ้างเสริมโครงหลังคา เขียนโดย กลุ่มบริหารงบประมาณ 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล 70
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล 49
รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล 57