แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล 7
รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล 7
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล 19
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล 12
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล 9
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล 26
ประกาศโรงเรียน ประกวดราคาจ้างเหมาครูชาวต่างชาติ ปี 65 เขียนโดย กลุ่มบริหารงบประมาณ 24
ร่าง ประกาศโรงเรียน ประกวดราคาจ้างเหมาครูชาวต่างชาติ ปี 65 เขียนโดย กลุ่มบริหารงบประมาณ 23
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่49 เขียนโดย กลุ่มบริหารงบประมาณ 65
ประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น เขียนโดย กลุ่มบริหารงบประมาณ 55