แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ-ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ(ทาสีอาคาร) เขียนโดย กลุ่มบริหารงบประมาณ 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เขียนโดย กลุ่มบริหารงบประมาณ 16
ประกาศ-ประกวดราคาจ้างเสริมโครงหลังคา เขียนโดย กลุ่มบริหารงบประมาณ 28
ร่างประกาศ-ประกวดราคาจ้างเสริมโครงหลังคา เขียนโดย กลุ่มบริหารงบประมาณ 19
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล 25
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล 17
รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล 15
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล 38
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล 17
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล 14