แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล 3
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล 13
ประกาศโรงเรียน ประกวดราคาจ้างเหมาครูชาวต่างชาติ ปี 65 เขียนโดย กลุ่มบริหารงบประมาณ 16
ร่าง ประกาศโรงเรียน ประกวดราคาจ้างเหมาครูชาวต่างชาติ ปี 65 เขียนโดย กลุ่มบริหารงบประมาณ 16
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่49 เขียนโดย กลุ่มบริหารงบประมาณ 55
ประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น เขียนโดย กลุ่มบริหารงบประมาณ 45
ร่างประกาศฯ ประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น เขียนโดย กลุ่มบริหารงบประมาณ 47
ร่างประกาศฯ ประกวดราคางานก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง 6ที่/49 เขียนโดย กลุ่มบริหารงบประมาณ 46
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เขียนโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล 167