ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างเสริมโครงหลังคาเหล็กอาคารอเนกประสงค์ ๓ ชั้น

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

คลิกเพื่ออ่าน เอกสารฉบับเต็ม