ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ

ประกาศโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ

จำนวน ๑ อัตรา

อัตราค่าจ้าง ๑๒,๐๐๐ บาท

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐

(ในวันและเวลาราชการ)

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด