ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (ทาสีอาคาร)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ(ทาสีอาคาร)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร