นิทรรศการกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ

37 59

 

นิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ
ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร