แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
โครงการปรับเปลี่ยนและพัฒนาพฤติกรรม นักเรียนที่มีความประพฤติต่ำกว่าเกณฑ์ 10 มี.ค. 63 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 156
ปัจฉิมนิเทศน์ ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 10 มี.ค. 63 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 186
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "เฉลิมราชย์องค์ราชา พยุหยาตรา สายธาราสู่กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์"และการแสดงผลงานนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ 10 มี.ค. 63 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 194
โครงการจัดสรรทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 10 มี.ค. 63 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 167
กิจกรรมบูมอำลานักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 10 มี.ค. 63 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 210
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 10 มี.ค. 63 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 158
นักฟุตซอล ทป3 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน Sesao 1 Futsal league U 17 10 มี.ค. 63 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 126
ติวโอเน็ตภาษาอังกฤษม.6 โดย ครูโก๊ด 10 มี.ค. 63 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 104
การประกวดโครงงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2562 10 มี.ค. 63 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 97
ต้อนรับครูใหม่ ครูเกียรติศักดิ์ กุลศิริ เอกพลศึกษา และครูธวัชชัย 10 มี.ค. 63 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ 95