ถวายพระพร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

32 59

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2559 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์