ค่ายจริยธรรม รุ่นที่1

ค่ายจริยธรรม รุ่นที่1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๕
ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ สถานปฏิบัติธรรมพุทธมณฑล จ.นครปฐม

 

puttha

 

ดูภาพทั้งหมด