ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียน

พิธีต้อนรับผู้อำนวยการลัดดา เจียมจูไร ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ