บรรยายพิเศษ ศึกษาอดีตจากเซเปียนส์ เรียนรู้ 21บทเรียนในปัจจุบัน

บรรยายพิเศษ ศึกษาอดีตจากเซเปียนส์

เรียนรู้ 21บทเรียนในปัจจุบันและความสำคัญ

ของอาชีพนักวิทยาศาสตร์โดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์

 

อัลบัมรูปภาพเพิ่มเติม