ประกาศโรงเรียน เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน

ประกาศโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดและใบสมัคร Download ได้ที่นี่