ประกาศ แจ้งผลการประมูลจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา

ประกาศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

เรื่อง แจ้งผลการประมูลจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน ๑ ราย ดังนี้

 

นางสาวอรุณรุ่ง คุ้นเคย ราคาประมูล ๒๐,๐๐๐ บาท (ร้านค้าขนาดใหญ่)

จำหน่ายอาหารประเภทอาหารอีสาน/อาหารตามสั่ง

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสาร