รับสมัครครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนภาษาจีน

ประกาศโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์่ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีน

 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์​ ฯ มีความประสงค์รับสมัครบุคคล

เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

หน้า ๑

หน้า ๒

หน้า ๓