ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ

ประกาศโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ช.สิทธิผล จำกัด

 

คลิกเพื่อ อ่านประกาศ