รับสมัครพนักงานขับรถยนต์

ประกาศโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

จำนวน ๑ อัตรา เพศชาย อายุระหว่าง ๒๐ - ๖๐ ปี

ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

 

รายละเอียด และ ใบสมัคร สามารถโหลดเอกสารที่แนบไว้ให้

 

เอกสารเพิ่มเติม - คลิกเพื่อ download