รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏืบัติหน้าที่นักการภารโรง

 

ตำแหน่ง  นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา

ยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล

ระหว่างวันที่ 6 - 14 มกราคม 2563 ในวัน และ เวลาราชการ

 

รายละเอียดสามารถโหลดเอกสารที่แนบไว้ให้

 

เอกสารเพิ่มเติม - คลิกเพื่อ download