พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

อัลบัมรูปภาพเพิ่มเติม