ต้อนรับรองผู้อำนวยการ ฉัตรชัย แสงจันทร์

 

11 11 59 01

ยินดีต้อนรับ นายฉัตรชัย แสงจันทร์ เข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ด้วยความยินดียิ่ง

albumc