ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนทีปังรกวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

(งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา)

จำนวน ๒ อัตรา อัตราจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๑. วิชาภาษาไทย.      จำนวน ๑ อัตรา

๒. วิชาภาษาอังกฤษ.  จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก