ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่ / ๔๙

ประกาศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ที่ / ๔๙

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท นครหลวงวิศวกรรมโยธา จำกัด

 

 

คลิกเพื่ออ่านเอกสาร