ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ เปิดบ้านเหลือง-ฟ้า 2016

open59

 

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

 icon update3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 icon update3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 icon update3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 icon update3  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 icon update3  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 icon update3  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 icon update3  กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา

 icon update3  กลุ่มสาระศิลปะ

 icon update3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 icon update3  แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

 

สรุปรายการแข่งขัน
"ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ เปิดบ้าน เหลือง-ฟ้า"

22 มกราคม 2559

open59 2
 

หมายเหตุ : กรุณาส่งใบสมัครทางโทรสารหมายเลข 02-806-7492 ภายในวันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2559