ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ทางออนไลน์

ประกาศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

เรื่อง เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ทางออนไลน์

 

คลิกเพื่ออ่านประกาศ หน้า 1 |  หน้า 2