เนื้อหา

logo big   head02

 

 

ข่าวประกาศ

       -  ขอให้นักเรียนเข้าไปยื่น แบบคำร้องขอเป็นผู้ยืมการศึกษาปี 2558 ในระบบ e-studentloan คลิกที่นี่

กยศ1

    เมื่อนักเรียนเข้าระบบกรอกข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ปริ้นเอกสาร 2 ชุด
ส่งให้ฝ่ายแนะแนวภายใน วันที่ 15 มิถุนายน 2558 

ฝ่ายแนะแนวจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน
โดยจะแจ้งข้อมูลให้ทราบลำดับต่อไป