แนะนำตัวนักเรียนเตรียมเข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน

นางสาวเรือนขวัญ จำเรือน 

เตรียมเข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน

ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

 

1901824 812929808765974 1134018449622912012 n

 

ดูรูปภาพทั้งหมด