มอบเกียรติบัตรนักเรียน

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันคำคม
งานศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๔ 
ได้เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับชาติ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ

นายพีระพัฒน์  ป้อมลอย

นางสาวธนาภา  ไชยดำ

เด็กชายชาติชาย  วงเปา

นางสาวเอื้อย  เจริญ

s1 58

ดูภาพทั้งหมด