ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๔ การแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์

ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๔  

การแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์

 

DSC 0068

DSC 0070