ชมการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ตอนนาคบาศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ได้นำคณะครูและนักเรียนร่วมชมการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ชุดศึกอินทรชิต ตอนนาคบาศ 

ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

DSC06348