วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เนื่องด้วยในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย กองลูกเสือ-เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ ๖ ในวันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 

999999

ดูรูปภาพทั้งหมด