ยินดีต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ยินดีต้อนรับ

นายธนารัชต์ สมคเณ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑

และคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุกท่าน

10682331

 

ดูรูปภาพทั้งหมด