ต้อนรับคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนชะอวด

ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะบุคลากรทางการศึกษา จาก

โรงเรียนชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

IMG 9469

ดูรูปภาพทั้งหมด