นักเรียนรับประทานประกาศนียบัตร 2561

MON 0358 2

 

ภาพนักเรียนรับประทานประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561