ถวายพระพรฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายถวายพระพรฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร 28 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี จึงร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรขึ้นในวันอังคารที่ 28 กรกฏาคม 2558

22 58