ต้อนรับครูใหม่อำลาครูเก่า

อำลาครู
ครูประวิทย์ ดำรงค์ทรัพย์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ
Mr.Bryce Joshua Ciark
ต้อนรับครูใหม่
ครูสมจิตร ปลาบู่ทอง
ครูกำพล มลฑลจรัส
ครูณัฐฐิณี โทนุสิทธิ์
ครูอภิเชษฐ์ บุญศรี
ครูช๋าง เซี่ยวเฟย  
นักศึกษาฝึกประสบการณ์แลกเปลี่ยนจากประเทศจีน

 

11 58

ดูภาพทั้งหมด