ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ม.๑

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 12-13 มกราคม 2558
ณ ค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติ จ.สมุทรสาคร

10683571 856896261035995 2657105064126723202 o

ดูรูปภาพทั้งหมดคลิก