ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะครู นักเรียน และบุคลากร โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ถวายแจกันดอกไม้ และร่วมลงนาม ถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ณ อาคารศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช

10848888 833975123328109 7967497562479373651 o

ดูรูปภาพทั้งหมด