เข้าเฝ้าลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

เนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติ ของ

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี จึงเข้าเฝ้าถวายพระพรแด่พระองค์ท่าน ณ วังศุโขทัย

1512117 833971129995175 4823431332669263521 o

ดูรูปภาพทั้งหมด