กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๗

คณะครู บุคลากรและนักเรียน 
จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
และกิจกรรมวันพ่อ ปีการศึกษา 2557 
ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557

DSC 9651

ดูรูปภาพทั้งหมด