ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

เปิดเรียน 2 พฤศจิกายน 2558

bulletPurpleชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 

 

ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8

 

bulletPurpleชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4 

 

ม.2/5 ม.2/6 ม.2/7 ม.2/8

 

bulletPurpleชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 

 

ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7 ม.3/8

 

bulletPurpleชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

ม.4/1  ม.4/2  ม.4/3  

 

ม.4/4  ม.4/5  ม.4/6  ม.4/7

 

bulletPurpleชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

ม.5/1  ม.5/2  ม.5/3  

 

ม.5/4  ม.5/5  ม.5/6

 

bulletPurpleชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ม.6/1  ม.6/2  ม.6/3  

 

ม.6/4  ม.6/5  ม.6/6