รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

ประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
วิชาสังคมศึกษา จำนวน ๒ อัตรา
วิชาภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ - วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.(ในวันและเวลาราชการ)