ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ชัยอนันต์

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ

"นายชัยอนันต์ แก่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก"

ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย(สมป.) วันแรก  

เมื่อวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557  ณ อาคาร สพฐ.2 ชั้น7

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ตามที่ได้รับคำสั่งจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

แต่งตั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย(สมป.)  

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา

 

ดูรูปภาพทั้งหมด